K2A-architectuur bvba


Baalsebaan 168 3120 Tremelo
016/53.62.49 Klik om te bellen

Over K2A-architectuur bvba

Over architectuur wordt de dag van vandaag oneindig veel geschreven. Iedereen heeft zo zijn mening over en visie op hoe een goed en verantwoord gebouw eruit moet zien, of hoe een project moet verlopen. Wij bij K2A architectuur willen niet klakkeloos overnemen wat anderen zeggen of vinden, maar timmeren elke dag aan onze eigen weg binnen de architectuur. Onze visie over architectuur steunt op vijf peilers die binnen ons bureau centraal staan: dialoog, meerwaarde, duurzaamheid, context en eenvoud.

Dialoog

Een goed project begint bij een goede dialoog en wisselwerking tussen architect en bouwheer. Luisteren naar de noden en wensen van elke betrokken partij is essentieel en dat doen wij bij K2A architectuur dan ook steeds. Als architectenbureau willen wij een ondersteunende functie innemen om zo onze kennis en professionaliteit te delen met de bouwheer. Maar de dialoog aangaan met de bouwheer alleen is niet voldoende. Meerzijdige communicatie, met elke betrokken partij, is in iedere fase van het project belangrijk. Daarom willen wij openstaan voor en luisteren naar kritische visies van alle betrokkenen.
Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat architectuur inspirerend moet zijn en door de dialoog aan te gaan moet elk ontwerp een antwoord op maat zijn. Architectuur is niet opleggen, maar sturen, en daarbij is een luisterend oor essentieel.

Meerwaarde

Wij zijn er ook van overtuigd dat architectuur een logisch gevolg moet zijn van een aantal bewust geselecteerde, concrete ingrediënten en geen optelsom van tradities, tendensen en stijlen. Een traditie is immers een gewoonte, een tendens een modetrend en een stijl een vooroordeel. Pas wanneer men bevrijd is van deze lasten, kan men onbevooroordeeld ontwerpen.

Dit ontwerpprocédé houdt echter in dat men telkens moet durven herbeginnen van nul. Enkel door je te ontdoen van verworven pretentie en te starten met een open geest, is er mogelijkheid tot evolutie. Dit verklaart dan ook de diversiteit aan projecten die in deze portfolio gebundeld zijn. Wij willen een architectuur die bijzondere momenten toevoegt aan de alledaagse werkelijkheid. We willen luisteren naar de wensen van de bouwheer, dichtbij de mensen staan en hun ideeën en noden verheffen tot Architectuur..

Duurzaamheid

Onze derde peiler is duurzaamheid. Als gedreven architecten beschikken wij over een ruime bouwtechnische kennis en kunde en die verplicht ons tot het realiseren van kwalitatieve projecten: aanpasbare gebouwen met een lange levensduur die zowel letterlijk als figuurlijk toengankelijk zijn. Maar wij willen niet zomaar een duurzaam gebouw ontwerpen. Wij willen een gebouw dat ecologisch, economisch en energetisch doordacht is, en dat vanuit een realistische visie en na een goede kosten/batenanalyse. Want een gebouw moet meer zijn dan een opeenstapeling van materialen: het moet een passend en uniek totaalproject vormen met oog voor kwaliteit, functionaliteit en esthetiek.

Context

De context vormt onze vierde peiler, want elk project moet het resultaat zijn van het juiste inzicht: inzicht in het gewenste resultaat, in de functionele mogelijkheden, in de financiële haalbaarheid én met oog voor de stedenbouwkundige context. Een gebouw is een interactie tussen concept, constructie en structuur. Een gebouw moet sterk en doordacht zijn en elk concept moet getoetst worden aan de constructieve haalbaarheid. Belangrijk daarbij is constructief realisme, wat zich weerspiegelt in het financieel kader. Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat de geest en het programma van elke site moeten worden geïntegreerd in een project.

Eenvoud

Tenslotte willen we het nog even hebben over eenvoud. Wij vinden namelijk dat architectuur eenvoud moet uitstralen. Of zoals Leonardo Da Vinci het zei: ‘Simplicity is the ultimate sophistication’. Een gebouw of project moet uitgepuurd worden tot een sterk gebaar dat eenvoud en kracht uitstraalt. Deze één-voud is evenwel meer-voudig bedacht, het is daarom dat achter schijnbaar eenvoudige antwoorden vaak een complexe gedachtengang schuilt. Wij willen dan ook dat, ondanks deze complexiteit, de gewone gebruiker letterlijk en figuurlijk zijn weg vindt doorheen elk gebouw. Wij willen een één-voudig antwoord bieden op een meer-voudige probleemstelling

Soort bureau

Bedrijfsgebouwen
Binnenhuisarchitect
Recreatiebouw
Renovatie
Utiliteitsbouw
Woningbouw

Onze locatie

K2A-architectuur bvba


Baalsebaan 168 3120 Tremelo
016/53.62.49 Klik om te bellen