RISERVA architecten


Victor Braeckmanlaan 159 9040 Sint-Amandsberg
0474 65 84 76 Klik om te bellen

Over RISERVA architecten

RISERVA architecten is een kleinschalig architectenbureau gevestigd in Gent. Onze troeven en kenmerken zijn onze uitgebreide interesses en brede kennis in de architectuur. In ons werk zijn wij continu opzoek naar specifieke expressies en nuttige functionaliteiten. We bestuderen en analyseren de opdracht grondig om een doordachte oplossing te bieden aan de complexiteit zonder tegenstrijdigheden. We streven ernaar om met een beperkt aantal ingrepen complicaties te voorkomen en een aaneenschakeling van overbodige handelingen te vermijden. Samen zoeken we steeds naar de essentie van de opdracht en inventariseren we de voornaamste wensen. Om dit alles succesvol af te ronden, is er behoefte aan een noodzakelijke traagheid waaruit een diepgaande architectuur kan voortvloeien. De grootste verdienste en arbeidsvreugde van ons bureau ligt immers in de originaliteit, fierheid en tevredenheid van onze klanten.

We onderscheiden ons steevast van een architectuur die vooral streeft om er divers uit te zien. We staren ons niet blind op commerciële kansen en louter financiële opportuniteiten. We willen als architect de creatieve geest van onze capaciteiten niet verloochen en creëren kwaliteitsvolle gebouwen die goed functioneren. Gebouwen overleven mensen. Het lijkt ons logisch om het ontwerp daarop af te stemmen en het niet simpelweg te koppelen aan een bepaalde tijd of idee maar eerder naar iets dat voor een zeer lange tijd kan meegaan. Begrippen zoals duurzaamheid, flexibiliteit en aanpasbaarheid - gekoppeld aan de esthetische waardering door de maatschappij - zijn belangrijke streefdoelen.


Wij laten ons niet beperken tot louter functionele en economische aspecten. Wij wenden ons ook tot de poëtische kant van architectuur waar de fysieke impact en ruimtelijke ervaring centraal staan. Poëzie in de architectuur is een metafoor voor een bepaalde kwaliteit dat men herkent in het werk. Deze ruimtelijke kwaliteit is geen objectieve evaluatie. In onze ontwerpen beogen en beklemtonen we sterke ruimtelijke kwaliteiten door de emotionele effecten van architectuur op mensen te analyseren. Dit is volgens ons hetgeen waar wij als architecten een bijdrage aan kunnen geven.