SVR-ARCHITECTS nv


Volhardingstraat 26 2020 Antwerpen
03 242 82 00 Klik om te bellen

Over SVR-ARCHITECTS nv

Bureau
SVR-ARCHITECTS, onder leiding van Philippe Van Goethem (CEO/partner), Jean-Pierre Van Liefferinge (partner) en An Vervoort (partner)  werd opgericht in 1972 door P. Storme en J. Van Ranst en is uitgegroeid tot één van de meest professionele, internationale ontwerpgroepen in België. Het team bestaat uit 35 gekwalificeerde en gemotiveerde architecten, ingenieur- architecten en binnenhuisarchitecten. 

Expertise
SVR-ARCHITECTS boogt op een ruime ervaring op het vlak nieuwbouw, renovatie, restauratie, herbestemming (interieur/exterieur), masterplanning, programmatie, projectmanagement, kwaliteitscontrole en onderzoek. Dit met een duidelijk accent op procesbereidheid door doeltreffend samen te werken met andere architecten- en ingenieursbureaus, met marktonderzoekers, overheden en andere instanties.

De opdrachtgevers:
Talrijke nationale en internationale cliënten uit de meest uiteenlopende sectoren, waaronder gezondheidszorg, industrie, dienstverlening en overheid.

De methodiek:
Een vaste projectleider begeleidt, steeds onder directe eindverantwoordelijkheid van één van de partners, het totale nieuwbouw- , renovatie- of restauratieproject van voorstudie, ontwerp, bestek, uitvoering en ingebruikneming.

De ontwerpen:
Zowel vormelijk als inhoudelijk streeft SVR-ARCHITECTS doelbewust naar een eigentijdse consensus tussen creatieve esthetiek, technische performantie, culturele eigenheid en economisch rendement.

De realisaties
De opgeleverde projecten in de sectoren gezondheidszorg, laboratoria, kantoren, industrie en logistiek, ontspanning en retail en luchthaven gerelateerd getuigen van een sterke klant- en resultaatgerichtheid en geven blijk van een bijzondere betrokkenheid bij mens, maatschappij en leefomgeving.

Duurzaamheid:
Niet enkel duurzame gebouwen ontwerpen maar ook duurzame relaties. Met investeerders, ondernemingen, projectontwikkelaars, de overheid. Kortom, met elke organisatie die omwille van groeiperspectieven uitkijkt naar een nieuwe werkplek.

Meerwaarde:
Het resultaat van de ervaring, de creativiteit en de kunde van onze architecten wordt uitgedrukt in een gebouw dat, indien onze opdracht succesvol wordt ingevuld, een terugkerende schakel vormt in de gehele waarde-creatie van de onderneming.

Commitment:
Onze verbintenissen nakomen naar kosten, kwaliteit en timing. Onder de directe verantwoordelijkheid van de partners volgen onze professionele medewerkers elk project met grote betrokkenheid op.

Mede-ondernemen:
De verantwoordelijkheid die onze opdrachten met zich mee brengt beleven wij als mede-ondernemen met onze opdrachtgevers. Het samen realiseren van hun specifieke doelstellingen op het vlak van huisvesting en werkomgeving, om zo bij te dragen tot de realisatie van hun algemene doelstellingen, zoals een stevigere marktpositie, een hogere rendabiliteit, een sterkere uitstraling, een grotere capaciteit, een verhoogde doeltreffendheid of andere.

Missie:
We create architectural solutions for Living, Work & Well-Being through design excellence beyond our client’s expectations.

Visie:
Wij denken in meerdere dimensies mee over de realiteit van morgen. Wij begeleiden onze opdrachtgevers naar de toekomst door het creëren van optimale configuraties voor alle gebruikers. Daarbij kijken we ruimer dan de initiële opgave.
Onze expertise en ervaring, onze inleving en wendbaarheid leiden ons tot het meest geschikte ontwerp, tot de meest geschikte aanpak, technieken, materialen en vorm. Wij vinden efficiënte en innovatieve oplossingen die steeds maatschappelijk gedragen worden en die degelijk en consequent onderbouwd zijn.
Bij dat alles willen we de verwachtingen van onze klanten overtreffen:
. in tijd, door meervoudig bruikbare structuren
. in ruimte, door meerwaarde via wisselwerking met de omgeving
. in gebruik, door onvermoede mogelijkheden en indirecte effecten
. in evenwicht, door een correcte verhouding van prijs, kwaliteit en tijd
Wij engageren ons bij elk project om samen met de opdrachtgever te investeren in een duurzame relatie.

Foto's

Zakenpartners: Jean-Pierre Van Liefferinge, An Vervoort, Philippe Van Goethem

Soort bureau

Bedrijfsgebouwen
Binnenhuisarchitect
Herbestemming
Renovatie
Restauratie
Technisch
Utiliteitsbouw
Woningbouw

Onze locatie

SVR-ARCHITECTS nv


Volhardingstraat 26 2020 Antwerpen
03 242 82 00 Klik om te bellen